Odszkodowania

www.tnij-koszty.pl/

SŁUZEBNOŚĆ PRZESYŁU

Służebność przesyłu określa zakres w jakim przedsiębiorca przesyłowy może korzystać z cudzej nieruchomości, na której znajdują się (lub mają się znajdować) jego urządzenia przesyłowe - wszelkie konstrukcje i instalacje tworzące linie do doprowadzania i odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia o podobnym przeznaczeniu.

WARTO WIEDZIĆ

Żródłem służebności przesyłu powinna być umowa zawarta w formie aktu notarialnego między przedsiębiorcą przesyłowym i właścicielem gruntu, na którym są lub mają zostać zainstalowane urządzenia przesyłowe

JAK ZYSKAĆ

Pomagamy włascicielom grótów na których znajduje się infrastruktura przesyłowa w uzyskaniu naleznych im z tego tytułu odszkodowań. Współpracujemy z Kancelaria adwokacka specjalizująca sie w tego typu działaniach . Odszkodowania mogą wynieśc od kilku do kilku dziesięciu tysiecy złotych.